• 1- Usta Shirin 136 Street, Tashkent, Uzbekistan
  • 2-Mumtoz 36 Street , Tashkent , Uzbekistan